SIW

System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to zestaw reguł oraz jednolitych standardów komunikacji wizualnej opartych na logo, logotypie, kolorystyce i typografii.

Ma na celu uporządkowanie zasad stosowania oficjalnego znaku UAM oraz projektowania wszelkich materiałów oraz publikacji nim opatrzonych. System Identyfikacji Wizualnej jest podstawą kreacji spójnego i konsekwentnego wizerunku naszej uczelni. Wytyczne te adresowane są do jednostek wewnętrznych oraz instytucji współpracujących z UAM.

W zakładkach po lewej stronie znajdą Państwo szczegółowe materiały dotyczące SIW UAM, m.in. znaki UAM w popularnych formatach graficznych, wraz z objaśnieniami i przykładowymi zastosowaniami.
W razie jakichkolwiek problemów z pobraniem plików, interpretacją wytycznych, konkretnym zastosowaniem itp. pomocą służy Centrum Marketingu UAM | Sekcja Promocji.

Kontakt:
Dorota Fedoruk, tel. 61 / 829 44 76 | dorota.fedoruk@amu.edu.pl oraz siw@amu.edu.pl

Paweł Pluciński, tel. 61 / 829 42 44 | pawel.plucinski@amu.edu.pl

Podstawowe zasady stosowania znaków UAM w formie krótkiej instrukcji znajdą Państwo tutaj.

Uwaga! Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 332/2011/2012 w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej, projekty materiałów zawierających znak UAM powinny być każdorazowo przesłane w wersji elektronicznej do Sekcji Promocji w Centrum Marketingu UAM, na adres siw@amu.edu.pl. Każdy taki projekt wymaga osobnej weryfikacji i akceptacji.